# شهرسازی

مقاله:از کِرِختی محیطی تا چالش های شبکه حیات

  از کِرِختی محیطی تا چالش های شبکه حیات تألیف: آزاده شاهچراغی انتشاریافته در فصلنامه تخصصی معماری و شهرسازی  شماره 96/97- پاییز و زمستان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید

روایتی کوتاه از ظرافت های رخداد حس مکان در فضاهای عمومی وشهری- به بهانه ضیافت نه

علاقه داشتم در ضیافت نهم که به همت دوستان در وبلاگ سکونتگاهی برای همه ترتیب داده شده است شرکت کنم.از یک طرف ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 19 بازدید

سلسله نشست های تخصصی ... (۵)... آیا طراحی شهری امکان پذیر است؟

آیا طراحی شهری امکانپذیر است؟ مهندس سیـد رضا هاشمی ( عضو هیئـت امناء پژوهشکده توسعه کالبدی)  منبع این مطلب:  ماهنامه خبری هنر معماری و شهرسازی دانشکده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید

سلسله نشست های تخصصی ... (۴)... معماری معاصر جهان

معماری معاصر در جهان  آقای دکتر داراب دیبا  استـاد پردیـس هنرهای زیبا- دانشگـاه تهران    منبع این مطلب:  ماهنامه خبری هنر معماری و شهرسازی دانشکده ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 48 بازدید

سلسله نشست های تخصصی ... (۲)... معماری و هویت شهر

 معماری و هویت شهر دکتـر ایـرج اعتصـام ( استـاد معمـاری و شهرسـازی دانشگـاه تهران)  منبع این مطلب: ماهنامه خبری هنر معماری و شهرسازی دانشکده هنر و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 81 بازدید