معرفی کتاب:اصول طراحی و چیدمان فروشگاهی

کتاب: اصول طراحی و چیدمان فروشگاهی
تآلیف و ترجمه:وحید نثایی
ویراستار: سید محمودرضا شایسته
انتشارات: ترمه


کتاب مذکور به موضوعاتی همچون بازار و تاریخچه آن، انواع بازار، مشتری، کانال توزیع، انواع خرده فروشی ها و فروشگاه ها، مراکز خرید، مراکز خرید بزرگ دنیا، تاثیرات مختلف عناصر رایحه، موسیقی، نور، رنگ، قفسه بندی، موقعیت مکانی، پرسنل و ... می پردازد.
 نکته جدید و جالب این کتاب، خلق مبحث جدیدی در خرده فروشی با نام آمیخته فروشگاهی / خرده فروشی است. همانگونه که می دانیم آمیخته بازاریابی یا 4p و حتی بیش از آن، ابزار تصمیم گیری، سنجش و اندازه گیری مدیران بازاریابی بوده و هست .


 فهرست مطالب کتاب : اینجا .

 

/ 1 نظر / 28 بازدید