گردهمآیی مکتب اصفهان در شهر اصفهان

همایش معماری و شهرسازی مکتب اصفهان به عنوان یکی از ۸ شاخه این همایش در اصفهان برگزار شد.

برای من باعث افتخار و خوشوقتی بود که در کنار بزرگانی چون دکتر فلامکی  دکتر بلخاری دکتر اعتصام  مهندس بهشتی  دکتر جبل عاملی  دکتر فخار تهرانی  دکتر چگینی و دیگر پیشکسوتان عرصه پژوهش معماری    فرصت سخرانی و ارائه مقاله داشتم. ( هر چند که در این گردهمآیی بیشتر از آنجه تصور می شد   آموختم.)

از حضور در جمع صمیمی دانشجویان معماری دانشگاه هنر اصفهان نیز لذت بردم.

تنها افسوسم این بود که ای کاش پروفسور هانری استرلن هم طبق برنامه قبلی برای سخرانی می رسیدند! امیدوارم در زمان دیگری از حضور ایشان استفاده کنیم.

 

/ 0 نظر / 13 بازدید