نخستین همایش توسعه شهری پایدار

 

قطب علمی توسعه شهری پایدار و دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران -آذرماه ١٣٨٩- کسب اطلاعات از طریق:

http://news.ut.ac.ir/NSite/FullStory/?id=11075

/ 0 نظر / 43 بازدید