پست های ارسال شده در دی سال 1391

سخنرانی در مورد نگارش و انتشار مقالات ISI

انجمن علمی گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری تهران مرکز برگزار می کند: مقالاتISI:از نگارش تا انتشار سخنران: دکتر علیرضا بندرآباد زمان: چهارشنبه ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 75 بازدید