پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1389

کتاب پارادایم های پردیس

  پارادایم های پردیس (درآمدی بربازشناسی و بازآفرینی باغ ایرانی)   نویسنده:آزاده شاهچراغی  ویراستارعلمی: علیرضا بندرآباد ویراستار ادبی: گیتی سبزواری ناشر: جهاد دانشگاهی واحد تهران نوبت چاپ: اول ... ادامه مطلب
/ 29 نظر / 284 بازدید

مقاله:تحلیل فرآیند ادراک محیط باغ ایرانی براساس نظریه روان شناسی بوم شناختی

  تحلیل فرآیند ادراک محیط باغ ایرانی براساس نظریه روان شناسی بوم شناختی تألیف:آزاده شاهچراغی انتشار یافته در دوفصلنامه علمی-پژوهشی هویت شهر، شماره پنجم، ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 31 بازدید

مقاله:از کِرِختی محیطی تا چالش های شبکه حیات

  از کِرِختی محیطی تا چالش های شبکه حیات تألیف: آزاده شاهچراغی انتشاریافته در فصلنامه تخصصی معماری و شهرسازی  شماره 96/97- پاییز و زمستان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 35 بازدید