پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1387

بازار کتاب از فرانکفورت تا تهران ...از سایت کتاب نیوز

منبع:      http://www.ketabnews.com/detail-7417-fa-1.html  اختصاصی/ info@ketabnews.com یک بازار مکاره‌ی بزرگ بزرگترین بازار مکاره‌ی کتاب در جهان عنوانی است که طی پنجاه سال گذشته به نمایشگاه جهانی ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 45 بازدید