کانسپت در معماری

کانسپت در معماری: میراث دیروز  مسیر امروز!

عنوان سخنرانی من در نخستین همایش کانسپت در معماری  است که در روز پنجشنبه ۸۵.۹.۲ در سالن شماره همایش یک کتابخانه ملی ایران ارائه می کنم.

منتظر دیدار شما هستم!

 

/ 1 نظر / 12 بازدید