هویت شهر

نخستین شماره دو فصلنامه علمی - پژوهشی  هویت شهر دانشکده هنر و معماری واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شد.

هویت شهر

زمینه انتشار: هنر   معماری   شهرسازی

شماره ۱  سال اول پائیز و زمستان ۱۳۸۶

 

عناوین مقالات در این شماره:

 

محرمیت در معماری سنتی ایران

مهندس سیفیان -مهندس محمودی

 

سلسله مراتب شهری و سنجه های کیفی  آن

دکتر ابراهیمی

 

توسعه کالبدی شهر نالوس با در نظر گرفتن اثرات زیست محیطی به کمک G.I.S

دکتر شیرمحمدی - مهندس نقیبی

 

سکونتگاه های غیر رسمی در کلان شهر اهواز

دکتر ماجدی - مهندس لطفی

 

رویکردی تحلیلی به لکه های ناهمگون در بافت شهری

مهندس بغدادی

 

نقش تجربه باواسطه درشناخت دانشجویان معماری معاصر ایران

مهندس پریسا علیمحمدی

 

ارزیابی کیفیت زندگی شهری در مراکز شهری

مورد مطالعه : مرکز شهر خرم آباد

مهندس کوکبی

 

 

 

 

/ 2 نظر / 8 بازدید
بهاره

سلام چطور ميشه اين مجله رو تهيه کرد؟

آزاده شاهچراغی

از طرف دانشگاه برای کتابخانه های تخصصی و مراکز تحقيقی داره ارسال می شه و همچنين می توانيد آبونمان هم بشويد...در کتابخانه دانشکده هنرو معماری علوم و تحقيقات در دسترس است.