معرفی کتاب...آثار مکتوب آقای دکتر محمد نقی زاده

با توجه به درخواست برخی از دوستان( از جمله خانم ابراهیم زاده) و نامه های ایشان مبنی بر معرفی کتاب های اعضا محترم هیات علمی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تالیفات

 آقای دکتر محمد نقی زاده 

 معرفی می شود و در پست های آتی مطالب تکمیلی ارائه خواهد شد.

 

 

۱-جایگاه طبیعت و محیط زیست در فرهنگ و شهرهای ایرانی

ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی

 

۲- ادراک زیبایی و هویت شهر در پرتو تفکر اسلامی

 ناشر: معاونت شهرسازی شهرداری اصفهان

 

۳-فهرست موضوعی کلام الهی

 

۴-معماری و شهرسازی اسلامی ( مبانی نظری)

به کوشش سازمان نظام مهندسی استان اصفهان

 

۵-جایگاه فرهنگ اسلامی در آموزش

ناشر وزارت کشور- سازمان شهرداری ها

 

۶-تاملی در معنای مناسک حج

 

۷-مبانی هنر دینی در فرهنگ اسلامی( مبانی و نظام فکری)

 

۸-مبانی هنر دینی در فرهنگ اسلامی (عینیات و تجلیات)

 

 

 

/ 0 نظر / 143 بازدید