کنفرانس زن، معماری ، شهر

پنجشنبه 8 اسفندماه  در کنفرانس زن معماری و شهر حضور یافتم در پنل زن و حرفه فرصتی دست داد تا این پرسش را مطرح کنم که آیا می بایست ماحصل طراحی  یک بانوی معمار با همکار مردش متفاوت باشد یا خیر؟

اگر بر بعد هنری معماری بیش از تکنولوژی و فن تأکید کنیم آیا لزوم وجود این تفاوت بدیهی به نظر نمی رسد؟

نظر شما چیست؟

/ 3 نظر / 43 بازدید
ساریتوس

بنظر من ملاک عمل، تعادل فکری و شناخت اون معماره؛ نه صرف خانوم یا آقا بودن... بعضی وقتا شاهدیم معماری برخی فضاها نسبتاً با تعادل و احترام نسبت به همۀ کاربرا طراحی شده، اما بیشتر موارد اینطور نیست... ساده ترین مثالش آشپزخونۀ بیشتر واحدای مسکونی فعلی که گاهی در حد حفره ست... مشابهش توی همۀ زمینه ها هست؛ گاهی وقتا یه کتاب می خونیم انگار نویسنده ش خانوم بوده اما بعد می بینیم این طور نیست؛ چون یکطرفه نوشته نشده؛ یا گاهی فیلمی می بینیم که سراسرش احساسات زنونه ست اما لزوماً نویسنده خانم نبوده... ============= کاش بودم از صحبت های شما استفاه می کردم...

شاهین خلیلیان

با سلام ضمن تبریک سال نوخدمت استاد گرامی به نظر اینجانب نمی توان به این سوال به طور دقیق پاسخ گفت به دلیل این که معماری در ارتباط با تجربه افراد از بعد اجرا و طراحی حاصل می شود که شاید به دلیل تجربیات بیشتر اجرایی آقایان معمار نسبت به بانو های همکار خود بعد تکنولوژی و فن برایشان پر رنگ تر می شود،اما خانوم های معمار معمولا بعد هنری را بیشتر از آقایان معمار و همکار خود در نظر می گیرند. درنهایت به این نتیجه می توان رسید که شاید کارهای گروهی راهگشای این موضوع در آتلیه های حرفه ای معماری باشد.

شاهین خلیلیان

با سلام ضمن تبریک سال نوخدمت استاد گرامی به نظر اینجانب نمی توان به این سوال به طور دقیق پاسخ گفت به دلیل این که معماری در ارتباط با تجربه افراد از بعد اجرا و طراحی حاصل می شود که شاید به دلیل تجربیات بیشتر اجرایی آقایان معمار نسبت به بانو های همکار خود بعد تکنولوژی و فن برایشان پر رنگ تر می شود،اما خانوم های معمار معمولا بعد هنری را بیشتر از آقایان معمار و همکار خود در نظر می گیرند. درنهایت به این نتیجه می توان رسید که شاید کارهای گروهی راهگشای این موضوع در آتلیه های حرفه ای معماری باشد.