سلسله نشست های تخصصی ... (۱)... شهر اسلامی، دیدگـاههای شرق و غرب

 

باتوجه به درخواست دوستانی که امکان شرکت در سلسله نشست های تخصصی ماهانه دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات را نداشته اند و با همکاری مسوولان خبر نامه داخلی این دانشکده که به طورمنظم خلاصه ای از محتوی این جلسات را منتشر می کننداز این پس در پست های جداگانه ای این متون در اختیار مخاطبان بخصوص دانشجویان وهمکاران گرامی در دانشگاه قرار می گیرد.( و به زودی این متون در وب سایت دانشگاه نیز در دسترس خواهد بود)

با تشکر ازمدیریت محترم گروه معماری و اعضاهیات تحریریه و تایپ خبرنامه

 

 

بدیهی است نقل هر گونه مطلب از این متون ننها با ذکر منبع اصلی

 (خبرنامه دانشکده هنر و معماری )بلامانع است.

 

 

 

 

 

 

شهر اسلامی، دیدگـاههای شرق و غرب

دکتر محمد حسن ابراهیمی 

 

 

منبع این مطلب: ماهنامه خبری هنر معماری و شهرسازی

دانشکده هنر و معماری

واحد علوم و تحقیقات - دانشگاه آزاد اسلامی

شماره مسلسل: ۳

سال اول شماره اول

اسفندماه ۱۳۸۵ 

 

اولیـن جلسه از سلسلـه سخنرانیهای ماهـانه در نیمسـال اول سال تحصیلـی 86-85 با موضوع

 

« شهر اسلامی، دیدگـاههای شرق و غرب» با حضور دکتر محمد حسن ابراهیمی، ریاسـت

 

دانشکـده هنـر و معمـاری، اعضاء هیئـت علـمی دانشکـده و جمعـی از اساتیـد، متخصصیـن و

 

دانشجویان و دانش پژوهان از طرف دانشکده هنر و معماری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم

 

و تحقیقـات برگـزار شد.

 

دکتـر حسن ابراهیمـی فارغالتحصیـل مهندسی معمـاری از دانشکـده هنـرهای زیبا دانشگـاه تهران و دکتـرای شهرسازی از دانشگـاه لندن میباشنـد و موضوع رساله دکتری ایشان" شهرهای اسلامـی" بوده است.

 وی در این نشست گفت: منظور از شهـر اسلامی،پیونـد یک تمدن، یعنی اسلام به شهر است و این نعمتی است که ما را به خاستگاه یک تمدن و حوزه فرهنگـی هدایـت می‌‌کند. وی به سه دیدگاه ذهنـی، عینـی و هنـری که جمع دو دیدگاه ذهنی و عینی است اشاره کرد و گفت: منظور از دید ذهنی به شهر اسلامی، همان دید آرمانی، ارزشی و روحانی است.

 

وی در رابطه با نظریه حسین نصر، ادامه داد: شهر اسلامی متکی بر اخلاقیات و تعالیم است، شهر در واقع یک روی ظاهر و یک روی باطن دارد و علت زشتیها و ناهماهنگیهای موجود در شهرها تضاد میان ظاهر و باطن است. وی تصریح کرد: اینکه امروزه مسائل حقوقی و قانونی جایگزین جنبه الهی و روحانی موجود در یک محیط شهری سنتی شده است، بدان معناست که زیباییها و خلاقیتهایی را که سابقاً به شکل آزادانه توسط هنرمند و معمار میتوانست منعکس شود، امروزه با وجود ضوابط حقوقی و قانونی که نمود آن در شهرداری متجلی است، محدود میشود. به گفته وی، حسین نصر برمسئله وحدت تأکید میکند و اینکه در معماری اسلامی اجزا به دنبال غرق شدن در کثرت هستند.

 

ابراهیمی، در ادامه به نظریه گلزار حیدر، از استادان معماری و شهرسازی کانادا، اشاره میکند و میگوید: گلزار حیدر در نوشتههای خود عمدتاً به اشکالات عمومی درباره شهرهای اسلامی امروزی اشاره دارد و عامل عمده را این میداند که ابتدا ذهن مسلمانان و سپس شهرشان، مغشوش شده است و سلطه روابط ظاهری و خرافات و حکومتهای خودکامه مردم را از ابراز عقیده آزاد بازداشته و باعث شده که شهرهای سنتی ما از تکامل باز بمانند و این بدین معنی است که سنت اجتهاد جای خودش را به تقلید داده و بدین طریق غرب توانست بر روی بسیاری از ارزشهای اسلامی سرپوش بگذارد و از معماری اسلامی تصویری رمانتیک ارائه دهد که بعدها حتی روشنفکران اسلامی هم براساس همان تصویری که مستشرقین ارائه کرده بودند، آثار خود را تولید میکردند.

 

ابراهیمی، گنبد را استعارهای از آسمان دانست و افزود: گنبد در معماری ایرانی در حقیقت چادری کیوانی و ایجاد کننده احساس همبستگی برای رسیدن به یک نقطه است، بنابراین فرم متأثر از ذهن است که طی آن فضا، شکل، سطح شکسته میشود و توسط نظمی کنار هم گذاشته میشوند که این همان نظم موردنظر در معماری و شهرسازی اسلامی است.

 

وی با اشاره به دید عینی ادامه  داد: دید عینی شامل مسائلی است که قابل دیدن هستند که در این دیدگاه از نظریه ارزشی خارج شده و به material که همان عرض جاده، ارتفاع ساختمان و تکنیکهای معماری هستند، روی میآوریم و این دید به شهرها و معماری اسلامی، مسائل تاریخی، سیاسی و اجتماع شناسانه را شامل میشود.

 

/ 1 نظر / 20 بازدید
Bahram Hooshyar Yousefi

اين متن البته پيش‌تر در روزنامه آفرينش چاپ شده‌بود