بازخوانی نظام های باغ ایرانی در باغ فرمانیه تهران

Rethinking of Persian Garden’s Orders In  FARMANIEH GARDEN IN TEHRAN 

 

                                          بازخوانی نظام های باغ ایرانی در باغ فرمانیه تهران

                                                                                آزاده شاهچراغی

 

باغ فرمانیه از آغاز شکل گیری خود تا دوران کنونی بیش از آنچه در کالبد درونی خود تغییر کند، شاهد تغییرات پیرامونی خود بوده است.زمانی این باغ در میان دیگر باغهای شمیران بوده است و اکنون در میان برج ها و بزرگراه های کلان شهر تهران در منطقه فرمانیه !

از اینروست که همانند جواهری درون جعبه ای نه چندان شایسته آن ، کماکان می درخشد و به زندگی خود ادامه می دهد.

 

جدا از بحث تغییرات محیط پیرامون باغ فرمانیه ، مطالعه دقیق آن نیز بسیار مهم و آموزنده است و این نوشتار دعوتی است از محققین و متخصصین  برای انجام این امر و ارزش نهادن بر این باغ . چراکه باغ فرمانیه تهران در دوره ای شکل گرفته است که ارتباط فرهنگی و هنری بین " سنت ایرانی " و " روش غربی " رو به گسترش بود . بنابراین در آن نوعی تلفیق از هنر و یا نوعی هنر "دورگه"( hybrid – art) را می توان یافت که خصوصیات هر یک از شاخه ها را به وضوح و با دقت در خود حفظ کرده است.

به بیان دیگر باغ فرمانیه و بناهای موجود در آن  نوعی از باغسازی ، معماری و هنر را فراهم آورده است که می تواند آمیزش دو فرهنگ را در روش ها و عناصر و تزیینات آن بطور جداگانه و روشن مشاهده کرد. همچنین می توان گفت این باغ از معدود نمونه ها و مکان های باقیمانده از تهران قدیم است که امکان چنین مطالعه ای را فراهم می سازد.

متن کامل مقاله فوق در فصلنامه معماری و ساختمان - شماره ۱۲ منتشر شده است.

/ 0 نظر / 25 بازدید