فهرست برخی از مقالات نگارنده وبلاگ

مقالات و سمینارهای اخیر ( تا پایان دیماه1385):

 

2007-

Learning From History (Analyzing of Orders’ Composition in Persian Historical Garden’s)

 Congress of “Globalization of Landscape Architecture: issues for education and practice”

 JUNE 2007 Saint Petersburg Russia  (accepted for oral presentation) 

 

2007-

 "An Analysis on Architecture of Water and Land Composition in Persian Garden

"IALE World Congress 2007, Wageningen, Netherlands (abstract accepted

 

2006-

 “Tehran Metropolis & New Public Spaces “, DARIS, no.48, October 2006 

 

2006

 “MEDIATHEQUE AS AN ARCHITECTURAL IDEA FOR CRAETING URBAN SPACES IN INFORMATION AGE”, 2A (Architecture & Art), autumn 2006  ,DUBAI 

 

 

1385-"بام به مثابه فضای شهری"، فصلنامه تخصصی معماری و شهرسازی ،شماره

          (90-91) ، پاییز۸5-(درحال چاپ)

 

1385- " باغ فرمانیه تهران"، فصلنامه رایانه،معماری و ساختمان،شماره(در حال چاپ)

1385-" باغ- شهرِ اصفهان  ؛ بهشتی به وسعت شهر"(آموزه هایی از  شهرسازی اصفهان

           بر مبنای نظام باغ سازی ایرانی در دوره صفویه)" گردهمایی مکتب اصفهان 

          ،همایش معماری و شهرسازی اصفهان ،آذر85 ، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی (ارائه سخنرانی)

1385- " کانسپت در معماری : میراث دیروز، مسیر امروز" نخستین همایش کانسپت در معماری، 

          کتابخانه مل ایران، آذرماه 85(ارائه سخنرانی) 

 

عناوین مقالات پیشین:

2004- 

Dowlatabad  GardenYazd”,  Gardens of IRAN, TMCA, September2004, Tehran

 

                                                                              

2005-

 Architectural Climatic Design & City Structure, Case Study: Teheran 

The 5thInternational Conference on Fuel Conservation in  Buildings, , April 2006  

 

۱۳۸۴-"باغ-شهر اصفهان " فصلنامه صنعت و ساختمان(ویژه نامه اصفهان)

 

۱۳۸۴ -"معماری و تکنولوژی عصر ارتباطات"فصلنامه رایانه،معماری و ساختمان،  شماره ۶

 

۱۳۸۴-"کالبد شهری و معماری همساز با اقلیم"فصلنامه صنعت و ساختمان،شماره ۳۲  ,خرداد۸۴

 

۱۳۸۳-"نگاهی برشهرسازی معاصر ایران و اتلاف انرژی در ساختمان هاچهارمین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان ،تهران،مرکز همایش های صداوسیما

 

۱۳۸۳-"پارادایم پردیس فصلنامه تخصصی معماری و شهرسازی ،شماره (۷۸-۷٩) 

 

۱۳۸۳-"پارادوکس باغ ایرانی" ، فصلنامه تخصصی معمار، شماره ۲۷،مهروآبان۸۳

 

۱۳۸۳-" باغ دولت آباد یزد" ،کتاب( باغ ایرانی ،حکمت کهن ،منظر جدید)، موزه هنرهای معاصر تهران ،نشر نظر، پاییز ۸۳

 

۱۳۸۲-"همزمانی در فضا " ، فصلنامه تخصصی معماری و شهرسازی ،شماره (۷۲-۷۳)، پاییز۸۲

 

۱۳۸۲-"جهان بدون مرز، فضای بدون مرز" ،  فصلنامه تخصصی معماری و شهرسازی ، شماره (۷۰-۷۱)، تابستان۸۲

 

۱۳۸۰-"فراموششده ها در خلق فضا"،سومین کنگره سراسری دانشجویان معماری و شهرسازی کشور، تبریز،آبان۸۰،

            (جزء۱۰ مقاله برگزیده)

 

۱۳۷۸-"بررسی اجمالی علل از هم گسیختگی پیوند مردم و معماری "دومین کنگره  سراسری دانشجویان معماری و شهرسازی کشور، شیراز، مهر۷۸،(کسب رتبه اول مقالات) 

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید