تجربه شعف محیطی در باغ ایرانی

تجربه شعف محیطی در پردیس ایرانی

ده کیقیت محیطی از دریچه علم، فلسفه و عرفان

 

نویسنده: آزاده شاهچراغی

فصلنامه  همشهری معماری

شماره 27 ،پاییز 93 ، صفحه 55 تا 61


گاهی در جایی قدم می گذاریم و حال ما دگرگون می شود.گویی در لحظه ای از جهانی به جهانی دیگر وارد  شده ایم. محیطی که حال ما را دگرگون می کند، نام های گوناگونی به  خود گرفته است. بهشت زمینی،اقلیم هشتم، هتروتوپیا، دگرجا، میدان انرژی هوشمند، ... برخی از این نام ها و تعابیر است.باغ ایرانی نمونه واضح محیط دلپذیری است که به محض ورود به آن حال بهتری پیدا می کنیم .محیطی که در طول هزاران سال همه ایرانیان لذت حضور در آن را تجربه کرده اند و از آن به عنوان  بهشت یا پردیس یاد می کنند.  در طول قرون متمادی سیاحان و تاریخ نگاران لذت حضور خود در باغ های ایرانیان را توصیف کرده اند . در شش دهه اخیر نیز محققان و پژوهشگران هریک از دریچه نگاه خود ، این پدیده محیطی را کالبدشکافی نموده اند تا از چیستی و چرایی دلپذیری آن پرده بردارند. این نوشتار به اختصار ده کیفیت محیطی باغ ایرانی را از دریچه علم ، فلسفه و عرفان  برمی شمرد.

 

 

  1. شعف حرارتی
  2. هوشمندی مکان
  3. پارادوکس فضایی
  4. پاسخدهی محیط
  5. وجه باطنی خلقت
  6. هتروتوپیا
  7. جهان انشایی
  8. آشکارگی هستی و مکان بودگی
  9. زایش دوباره جهان مینَویی
  10. میدان انرژی هوشمند

 

 

شرح این ویژگی های محیطی باغ ایرانی در متن کامل مقاله منتشر شده در دسترس علاقمندان است.

/ 0 نظر / 55 بازدید