این وبلاگ یک وبلاگ در حوزه آموزش و نقد معماری و منظر است...!

پس از برگزاری اجلاس کشورهای حاشیه دریای خزر در هفته گذشته وشایعه کاهش سهم مالکیت ایران از آب های زیباو پرگهر دریای مازندران...!

امروز ...آوای استاد محمد نوری  غمین تر از هر روز به گوشم می رسید:

         .....ما برای آنکه ایران ..............گوهری تابان شود....

       ....خون دل ها خورده ایم...................خون دلها خورده ایم..... 

سالها پیش شاعری نوشته بود:

عشق به دیگری حادثه است نه ضرورت

عشق به وطن ضرورت است نه حادثه

عشق به خدا ترکیبی است از حادثه و ضرورت.... 

 

امروز از غفلتمان از ضرورت ! در حیرتم....! 

/ 0 نظر / 5 بازدید