معرفی کتاب: معماری باغ و منظر

 

 کتاب "معماری  باغ و منظر :  تداوم، گسستگی و نوآوری در گذر از رنسانس تا جنبش منطقگرای قرن بیستم"    اخیرا   با تالیف سرکار خانم دکتر هما ایرانی بهبهانی  منتشر شده است. خانم دکتر بهبهانی از اساتید ارجمند گروه طراحی محیط دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران هستند که بنابر نگارش ایشان : هدف اصلی این نوشتار شناخت فراگردی است که در بستر تاریخ سبب بروز نظریات وشکل گیری ساختارهای انسانساز از معماری تا باغ سازی میشود.  ساختارهایی کهارزشهای فرهنگی اتخاذ شده در هر مقطع زمانی را بازنمایی می کنند.
مطالعه این کتاب را به دانشجویان و همکاران علاقمند پیشنهاد می کنم .


/ 0 نظر / 238 بازدید