Contact me
My Profile
More ...
      یادداشت های آزاده شاهچراغی (درباره معماری ، منظر ، ... و باغ ایرانی)
آدمی ..تلاش...بحران... by: آزاده شاهچراغی

عقل آنست که همواره شب و روز مضطرب و بی قرار باشد از فکر و جهد و اجتهاد نمودن در ادراک باری ، اگرچه او مُدرک نشود و قابل ادراک نیست.

عقل همچون پروانه ای است و معشوق چون شمع ، هرچند که پروانه خود را بر شمع زند بسوزد و هلاک شود ، اما پروانه آن است که هرچند برو آسیب آن سوختگی و الم می رسداز شمع نشکیبد و اگر حیوانی باشد مانند پروانه که از نور شمع نشکیبد و خود را بر آن نور بزند او خود پروانه باشد ، و اگر پروانه خودرابر نور شمع می زند و پروانه نسوزد آن نیز شمع نباشد.

پس آدمی که از حق بشکیبد و اجتهاد( جهد کردن) ننماید او آدمی نباشد و اگر تواند حق را ادراک کردن آن هم حق نباشد.

پس آدمی آن است که از اجتهاد خالی نیست و گِرد نور جلال حق می گرددبی آرام و بی قرار و حق آنست که آدمی را بسوزد و نیست گرداند و مُدرَک هیچ عقلی نگردد.

( فیه ما فیه ، آخر فصل هفتم – مولانا)

 

 

امروز چند بار  مطلب بالا را از کتاب فیه ما فیه خواندم...بطور عمیقی تحت تاثیر قرار گرفتم...نه عارف شده ام نه ناطق...! اما فکر می کنم این کلام مولانا تفسیر سردرگمی ها و هیاهوی انسان است...حتی انسان قرن بیست و یکم که پیوسته در تلاش و جستجو ست...! گویی قرار نیست هیچگاه به سکون برسد چراکه در این صورت از آدم بودن ساقط می شود...!

پس تلاش هایمان چه زیبا و دلنشین است...حتی اگر احساس کنیم که هرگز به جوابی نخواهد رسید...و مشکلاتمان چه با ارزش است آنگاه که بدانیم قراراست ما را به حرکت وادارد....

 

به یاد می آورم سخن یکی از معماران بنام را  که می گفت : بحران با ارزش است چون مملو از پتانسیل است. گاهی فکر می کنم براستی چگونه در مملکتی پراز بحران ها ی فرهنگی و زیستی  می توان پتانسیل های بالقوه را  یافت...و بالفعل کرد ؟

 ...حتی در همین معماری و شهرسازی و منظر...؟

 

  Comments ()
My Tags نقد و نظر (۸٤) خبر (٧۳) معماری (٧٠) کارنامه نویسنده (٦٧) همایش ها و سخنرانی ها (۳٩) شهرسازی (۳٧) معماری و منظر (۳۳) باغ ایرانی (٢٦) آموزش معماری (٢۳) مقالات (۱۸) تکنولوژی (۱٦) هنر معاصر (۱٥) ذهن خلاق (۱٥) سفرنامه (۱٤) محیط زیست (۱۳) بازآفرینی باغ ها (۱٢) پارادایم های پردیس (۱٢) نکته ها (۱۱) معرفی کتاب (۱۱) ایران (٧) نمایشگاه ها (٧) پایان نامه های راهنمایی شده (٥) معماری و بانوان (٥) حمل و نقل شهری (٤) روش تحقیق (۳) تاریخ (۳) شهر زیست پذیر (۳) پلارای شهری (٢) روان شناسی محیط (٢) جامعه (۱) رسانه ها (۱)
My Friends 2A magaine +زروان Gardens of Iran Book Iran Book News Agency Persian Garden of Geneva SAVAP International Journal Tehran Times World ArchitectureCommunity آرش پوراسماعیل آرونا اطلاعات دانشجويان و اساتید نخبه واحد علوم و تحقیقات ایسنا ايمان رييسی بهرام هوشیار یوسفی پایگاه خبری فضای سبز و محیط زیست ایران توکا نیستانی خبرگزاری کتاب ایران روابط عمومی دانشگاه روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات شهر عباس کاظمی علی اعطا علیرضا بندرآباد فصلنامه آبادی کتابخانه امید ایران کمال يوسف پور گالری احسان گردهمایی مکتب اصفهان لینکستان معماری مجله علمی پژوهشی هویت شهر مجله معمار مجله معماری و ساختمان مجله معماری و فرهنگ مجموعه مقالات معمارشیتکت معماری نیوز نظر آنلاین نگار نصيری نینا شاهرخی واحد علوم و تحقيقات