Contact me
My Profile
More ...
      یادداشت های آزاده شاهچراغی (درباره معماری ، منظر ، ... و باغ ایرانی)
زندگی ......... by: آزاده شاهچراغی

تا دیشب که مراسم بزرگداشت سالروز فوت مهندس میرمیران در خانه هنرمندان برگذار شد  نمی دونستم که عنوان پایان نامه ایشان در دانشگاه  زندگی  بوده و از زمانی که این موضوع رو فهمیدم  تمام مدت تو فکر بودم ... حتی امروز با دانشجو ها سر کلاس هم چند دقیقه ای در موردش گفتگو کردیم....

تو راه بازگشت به منزل یادم اومد که هربار که با مهندس میرمیران صحبت می کردیم یا به سخنرانی های ایشان گوش می کردیم و یا حتی همین آخرین باری که  یکی - دو ساعتی با ایشان و در دفترشان در مورد موضوع رساله دکتری ام صحبت کردیم ( حدود ۱۰ ماه پیش از فوت ایشان) ... خلاصه هربار پس از هر گفتگو  ... گویا مهمترین موضوعی که از ایشان می آموختم  نه تنها معماری  بلکه زندگی بود....

 آن روزها حتی گاهی فکر می کردم که چطور امکان دارد که استاد در بستر بیماری اینقدر سرشار از زندگی باشد و من و امسال من در توهمی از آینده آنهم آینده ایی نه چندان مطلوب  در حال سپری کردن (و فقط سپری کردن زندگی) باشیم!!!!

همان روزها باز هم گاهی فکر می کردم چطور استاد از دانشجویان جوانش پرامیدتر بود..او که بیش از آنها طعم تلخ واقعیات را می دانست !!!

و امروز فقط به این فکر می کنم که مهندس میرمیران  به خوبی می دانست که زندگی چیست! او زندگی را فهمید ... شوق زندگی داشت ... و زندگی را در کالبد معماری اش جاری ساخت....

احترام زیادی برای ایشان قائلم ... نه فقط به دلیل اینکه در حرفه اش حرف های تازه ای به گوش ما رساند... بلکه به دلیل اینکه با تمام وجودش زندگی و زندگی کردن را آموخت....

او همیشه اعتقاد داشت که در هر پروژه معماری پرداختن به یک حرف (ایده) کافی است و دلیلی نداره که در یک پروژه بخواهیم کلی حرف بزنیم..... یک حرف.....

گویا حرف اصلی زندگی اش  همان زندگی بود اما به تمامی معنا .......

 

  Comments ()
My Tags نقد و نظر (۸٤) خبر (٧۳) معماری (٧٠) کارنامه نویسنده (٦٧) همایش ها و سخنرانی ها (۳٩) شهرسازی (۳٧) معماری و منظر (۳۳) باغ ایرانی (٢٦) آموزش معماری (٢۳) مقالات (۱۸) تکنولوژی (۱٦) هنر معاصر (۱٥) ذهن خلاق (۱٥) سفرنامه (۱٤) محیط زیست (۱۳) بازآفرینی باغ ها (۱٢) پارادایم های پردیس (۱٢) نکته ها (۱۱) معرفی کتاب (۱۱) ایران (٧) نمایشگاه ها (٧) پایان نامه های راهنمایی شده (٥) معماری و بانوان (٥) حمل و نقل شهری (٤) روش تحقیق (۳) تاریخ (۳) شهر زیست پذیر (۳) پلارای شهری (٢) روان شناسی محیط (٢) جامعه (۱) رسانه ها (۱)
My Friends 2A magaine +زروان Gardens of Iran Book Iran Book News Agency Persian Garden of Geneva SAVAP International Journal Tehran Times World ArchitectureCommunity آرش پوراسماعیل آرونا اطلاعات دانشجويان و اساتید نخبه واحد علوم و تحقیقات ایسنا ايمان رييسی بهرام هوشیار یوسفی پایگاه خبری فضای سبز و محیط زیست ایران توکا نیستانی خبرگزاری کتاب ایران روابط عمومی دانشگاه روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات شهر عباس کاظمی علی اعطا علیرضا بندرآباد فصلنامه آبادی کتابخانه امید ایران کمال يوسف پور گالری احسان گردهمایی مکتب اصفهان لینکستان معماری مجله علمی پژوهشی هویت شهر مجله معمار مجله معماری و ساختمان مجله معماری و فرهنگ مجموعه مقالات معمارشیتکت معماری نیوز نظر آنلاین نگار نصيری نینا شاهرخی واحد علوم و تحقيقات