Contact me
My Profile
More ...
      یادداشت های آزاده شاهچراغی (درباره معماری ، منظر ، ... و باغ ایرانی)
مقاله همزمانی در فضا ! by: آزاده شاهچراغی

این مقاله در فصلنامه تخصصی معماری و شهرسازی شماره 73-72 در پاییز 1382 از صفحه 79 تا 83 به چاپ رسیده است

 

 

همزمانی در فضا

    آزاده شاهچراغی

 

 

تغییرات جهان در صد سال گذشته، قابل قیاس با تمام دوران پیش از آن نیست. در عصر کنونی به دلایل متعدد شرایط زندگی بشر تغییر کرده است و یکی از این دلایل فراگیر شدن رسانه‌های جمعی است که هم بر نوع زیستن و هم بر نوع شناخت انسان از پیرامونش تأثیر شگرفی داشته است. انقلاب الکترونیک و انتقال آنی امواج از طریق این رسانه‌ها، سبب شده، از دانش عصر نوسنگی تا دانش عصر اطلاعات، همه‌چیز، “همزمان” در برابر چشمان بشر حاضر باشد. در جهان معاصر، از سویی شاهد تکامل آگاهی بشر هستیم و از سوی دیگر مشاهده می‌کنیم که مدرنیته لایه‌هایی را که در زمین‌شناسیِ تاریخیِ آگاهی بشر کم‌کم روی هم رسوب کرده و هر یک در بالای دیگری جای گرفته بود، بر هم زده و به صورت همزمان تبدیل کرده است. (شایگان، 1380) در حقیقت شرایط پدید آمده در جهان امروز، سبب شده است تا لایه‌های دانش، آگاهی و تجربه‌های بشری دیگر به صورت متوالی و با سلسله مراتب بر روی هم قرار نگیرند، بلکه سطوح هستی‌شناسی که در طول تاریخ و به تدریج به دست آمده است، یکجا و به طور “همزمان” پدیدار گشته‌اند. اکنون “همزمانی” جایگزین “توالی” شده است. “همزمانی” به عنوان یکی از جنبه‌های کیفی زندگی بشر، بر فضای زیست و نحوة حضور او تأثیر گذاشته و بی‌شک فضای معماری نیز از آن متأثر خواهد بود، چرا که، “معماری اندیشه زمان حال است که به صورت فضا مطرح می‌گردد و رابطه این فضا با زمان حال از همه چیز در آن مهمتر است” (دانشمیر، 1381). اندیشه و کیفیات زمان بی‌تردید بر معماری اثر می‌گذارد و به این تعبیر معماری بی‌زمان وجود ندارد. (مزینی، 1376) از این رو، این نوشتار در جستجوی شناخت تأثیر “همزمانی” در کیفیت فضای معماری است.

 

  Comments ()
My Tags نقد و نظر (۸٤) خبر (٧۳) معماری (٧٠) کارنامه نویسنده (٦٧) همایش ها و سخنرانی ها (۳٩) شهرسازی (۳٧) معماری و منظر (۳۳) باغ ایرانی (٢٦) آموزش معماری (٢۳) مقالات (۱۸) تکنولوژی (۱٦) هنر معاصر (۱٥) ذهن خلاق (۱٥) سفرنامه (۱٤) محیط زیست (۱۳) بازآفرینی باغ ها (۱٢) پارادایم های پردیس (۱٢) نکته ها (۱۱) معرفی کتاب (۱۱) ایران (٧) نمایشگاه ها (٧) پایان نامه های راهنمایی شده (٥) معماری و بانوان (٥) حمل و نقل شهری (٤) روش تحقیق (۳) تاریخ (۳) شهر زیست پذیر (۳) پلارای شهری (٢) روان شناسی محیط (٢) جامعه (۱) رسانه ها (۱)
My Friends 2A magaine +زروان Gardens of Iran Book Iran Book News Agency Persian Garden of Geneva SAVAP International Journal Tehran Times World ArchitectureCommunity آرش پوراسماعیل آرونا اطلاعات دانشجويان و اساتید نخبه واحد علوم و تحقیقات ایسنا ايمان رييسی بهرام هوشیار یوسفی پایگاه خبری فضای سبز و محیط زیست ایران توکا نیستانی خبرگزاری کتاب ایران روابط عمومی دانشگاه روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات شهر عباس کاظمی علی اعطا علیرضا بندرآباد فصلنامه آبادی کتابخانه امید ایران کمال يوسف پور گالری احسان گردهمایی مکتب اصفهان لینکستان معماری مجله علمی پژوهشی هویت شهر مجله معمار مجله معماری و ساختمان مجله معماری و فرهنگ مجموعه مقالات معمارشیتکت معماری نیوز نظر آنلاین نگار نصيری نینا شاهرخی واحد علوم و تحقيقات