Contact me
My Profile
More ...
      یادداشت های آزاده شاهچراغی (درباره معماری ، منظر ، ... و باغ ایرانی)
سلسله نشست های تخصصی ... (۶)...قصه شهر by: آزاده شاهچراغی

"قصه شهر"

 

آقـای دکتـر سیـد محسن حبیبـی  

(رئیــس پـردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران)

منبع این مطلب:

 ماهنامه خبری هنر معماری و شهرسازی

دانشکده هنر و معماری

واحد علوم و تحقیقات - دانشگاه آزاد اسلامی

شماره مسلسل:۹

سال دوم شماره پنجم

آبان ماه ۱۳۸۶ 

 

 

 

 

آقای دکتر حبیـبی در آغاز سخن به چگـونگی شکـل­گیری داستـان شهر اشـاره نمودند: اصل هر داستــان و قصه با حادثـه­ای و یا واقعه­ای آغــاز می­شود. این حادثـه خوب یا بد خاطـره­ای را بـوجود می­آورد و هـر قـدر ایـن خاطـره ذهـن را بیشتر درگیــر کند زمان معنـادارتر و طولانی­تر جلـوه می­کند. ایشـان به اشـاره بـه شــعر فیــلر: خیابــان­ها آواز می­خواننـد، سنــگها سخــن می­گویند، تـاریخ از خانــه­ها می­تــراود و سـرودی عاشقــانه سر داده می­شود اشـــاره نمـوه و افــزودند: شهر یــک راوی است که بـه مـا می­گویـد از کجـا آغاز شـده و به کجــا محدود و داستـان چـه­ها و کـه­ها را بازگـو می­کند، داستــان شهر، بخـشی از شهـر است در خیــال و ذهـن ما. در شهــرها مکـانها تبــدیل به واژه­ می­شونــد تا هویـــت مکــانــی و زمانی شهر را تعریف کنند. شهرهای تاریخی مثل بم و تخت جمشید هر کدام قصه خود را تعریف می­کنندو روحی را که در آنـها جریـان دارد بازگو می­کنند.

 

ایشان در ادامه به طرح موضوعاتی در شهر پرداختند از جمله:اسطوره ، انسان ، دال و مدلول ، عبور از دیوار ، دگردیسی ، ظرف و مظروف ، لحظه های زیست شده ، باز تولید خاطره ، فرهنگ ،پرسه زدن در شهر ،تبدیل مجاز و واقعیت و...  .

وی در ادامه گفت: قصه شهر از گذشته آغاز و به حال می­رسد، با رجوع به خاطرات، گذشته به حال می­آید و گذشته به روز می­شود، زمان معنادار می­گردد و بدین شکل شهر خود را برای ما تعریف می­کند و در هر زمانی حوادثی جدید به آن اضافه می­شود. به عبارتی بازتولید خاطره کار مهم شهر است به شهر زندگی می­دهد و طی این فرایند شهر با شهروند و یا شهروند با شهر ارتباط غیر ارادی برقرار می­کند.

ایشان همچنین با اشاره به بحث دگردیسی شهر افزودند: دگردیسی از حالی به حالی دیگر رفتن است و از شکلی به شکل دیگر شدن. شهر خود را با جاودانگی پیوند زده و مرتب مدرنیزه و به روز می­شود و بر جذابیتهای کهن خود می­افزاید.

آقای دکتر حبیبی با اشاره به این مطلب که شهرهای جدید ما قصه­ای برای گفتن ندارند زیرا هیچ حادثه­ای در آنها به وقوع نپیوسته است، به این نکته اشاره نمود که با سرمایه­گذاری اجتماعی و فرهنگی نسلها در شهر، قصه شهر شروع می­شود و تا زمانی که انسان وجود دارد ادامه می­یاید.

  Comments ()
My Tags نقد و نظر (۸٤) خبر (٧۳) معماری (٧٠) کارنامه نویسنده (٦٧) همایش ها و سخنرانی ها (۳٩) شهرسازی (۳٧) معماری و منظر (۳۳) باغ ایرانی (٢٦) آموزش معماری (٢۳) مقالات (۱۸) تکنولوژی (۱٦) هنر معاصر (۱٥) ذهن خلاق (۱٥) سفرنامه (۱٤) محیط زیست (۱۳) بازآفرینی باغ ها (۱٢) پارادایم های پردیس (۱٢) نکته ها (۱۱) معرفی کتاب (۱۱) ایران (٧) نمایشگاه ها (٧) پایان نامه های راهنمایی شده (٥) معماری و بانوان (٥) حمل و نقل شهری (٤) روش تحقیق (۳) تاریخ (۳) شهر زیست پذیر (۳) پلارای شهری (٢) روان شناسی محیط (٢) جامعه (۱) رسانه ها (۱)
My Friends 2A magaine +زروان Gardens of Iran Book Iran Book News Agency Persian Garden of Geneva SAVAP International Journal Tehran Times World ArchitectureCommunity آرش پوراسماعیل آرونا اطلاعات دانشجويان و اساتید نخبه واحد علوم و تحقیقات ایسنا ايمان رييسی بهرام هوشیار یوسفی پایگاه خبری فضای سبز و محیط زیست ایران توکا نیستانی خبرگزاری کتاب ایران روابط عمومی دانشگاه روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات شهر عباس کاظمی علی اعطا علیرضا بندرآباد فصلنامه آبادی کتابخانه امید ایران کمال يوسف پور گالری احسان گردهمایی مکتب اصفهان لینکستان معماری مجله علمی پژوهشی هویت شهر مجله معمار مجله معماری و ساختمان مجله معماری و فرهنگ مجموعه مقالات معمارشیتکت معماری نیوز نظر آنلاین نگار نصيری نینا شاهرخی واحد علوم و تحقيقات